Design kan bruges til at skabe forandring og til at forenkle kompleksitet, både internt og eksternt i virksomheden. Samtidig er design et fundament for meningsfulde brugeroplevelser. Strategisk design er både analytisk og systematisk, og tager udgangspunkt i virksomhedens strategi, værdier, vision og mission.


Jeg laver strategisk design. Det betyder, at jeg hjælper virksomheder med at tænke i helheder samt skabe sammenhæng mellem identitet, kommunikation, services og produkter. Design skal nemlig understøtte virksomhedens forretningsmål. Ellers er det bare pynt. Jeg oplever, at mine kunder finder det motiverende og brugbart at få et udefra-perspektiv på sig selv som virksomhed – og at processen ofte bliver lige så meget en forandring internt som eksternt

 

Pernille er en "let" samarbejdspartner.
Hun er åben og lyttende i processen, og formår at sætte sig ind i skolens værdier og give dem betydning, ikke bare i fortiden, men at sætte dem i spil i forhold til de fremtidsscenarier, som vi må forvente. Samarbejdet har været berigende, både i forhold til den udvikling, som skolen "skulle" igennem og i forhold til skolens selvforståelse i nutiden og ikke mindst i fremtiden.

Tina Mätzke Knudsen, Forstander,
Kongeådalens Efterskole
 

I designprocessen tænker vi sammen forandring på tværs af afdelinger og funktioner. Væk med silotænkning, vaneledelse. If you can dream it, you can make, siger man. Derfor er designerens visuelle sans – imagination – værdifuld i en forandringsproces. Det er dét, jeg også hjælper med.


Tidligere så man design som et produkt, en vare. I dag er det en kontinuerlig proces. Vi skal vænne os til at tænke design som software, der skal vedligeholdes og opdateres løbende. Verden opleves i billeder. Mere end i ord.