Emballagedesign for Bornholms Andelsmejeri
februar 23, 2020

 

Med sit fokus på bæredygtighed, kreativitet og fællesskab havde Kongeådalens Efterskole fat i mange af de trends, der boblede i tiden og i hovederne på unge mennesker. Alligevel oplevede skolen et faldende elevtal. I arbejdet med at skabe en ny visuel identitet har MODI faciliteret en proces, hvor Kongeådalens Efterskole genopfandt grundfortællingen om sig selv og fik sat en ny kurs mod fremtiden.

Processen bygger på et fundament af lydhørhed, tillid og empati, så idéer, erfaringer og nysgerrighed får luft under vingerne. Derfor bliver resultatet ikke kun en ny visuel identitet – men også en udkrystallisering af hele skolens grundfortælling og selvforståelse.

Logoet og den nye visuelle identitet signalerer, ”hvem vi er”, og ”hvad vi vil” – med respekt for skolens historie og grundværdier, bl.a. symboliseret i de syv spidser – men i en moderne fortolkning med et nutidigt og fremsynet udtryk.

Det helt grundlæggende er dog, at der før de konkrete ligger et mindst lige så vigtigt forarbejde, hvor vi har eksperimenteret, undersøgt, analyseret og er gået i dialog. Det er her, MODIs proces for alvor folder sig ud og gennem inddragelse og co-creation skaber værdi i form af afklaring, et fælles sprog og ny indsigt.

 

Processen har varet ca. 8 måneder og hele vejen igennem har MODI haft godt fat i den røde tråd og sikret, at projektet - i sit eget tempo - skred fremad i mod mål. På denne måde kan man ikke blot være stolt af resultatet, men også af processen, der har sikret, at alle relevante aktører er blevet hørt og har oplevet, at de har haft mulighed for at påvirke processen. Samarbejdet har været berigende både i forhold til den udvikling skolen "skulle" igennem og i forhold til skolens selvforståelse i nutiden og ikke mindst i fremtiden.


Tina Mätzke Knudsen, Forstander,
Kongeådalens Efterskole

 
 

Processen bestod af følgende faser

Indsigt – forstå udfordringen

Trends, analyse &
desktop research

Fokusgrupper & brugerdialog

Brainstorm/
Idéudvikling

Udvikling af
strategi & design

Levering &
implementering

 
Kongeådalens Efterskoles nye logo er designet med respekt for det gamle, men med et mere levende, dynamisk og nutidigt udtryk. De syv spidser, som er bomærkets primære kendetegn, er bevaret og symboliserer nu, at KE ikke fremelsker stjerner, men får unge mennesker til at stråle

Farverne i bomærket symboliserer diversitet og sammenspil. Der er bevidst valgt klare og styrkefulde farver.

Den grønne bund symboliser hækken, som omgiver KE og det liv, som leves bag den, men kan også fortolkes som to marker, der støder op mod hinanden.

FDF indgår ikke som en del af det nye logo, da KE gerne vil henvende sig til alle unge, ikke kun FDF'ere

 
 
 
Vil du vide mere om projektet – eller er du bare nysgerrig efter at høre, hvad jeg kan hjælpe din virksomhed med?
Så kontakt mig på 26131222